Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hematologisk omvårdnad

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hematologisk omvårdnad

Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att ge patienter med hematologisk sjukdom en god och säker vård.

  • Tydliggöra hematologisjuksköterskans professionella roll och vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan.

  • Vägleda vid planering av verksamhet och vid anställningar av sjuksköterskor som arbetar inom hematologisk vård.

  • Ge underlag och vägledning för arbetet med kursplaner för högskoleutbildning i hematologisk omvårdnad för sjuksköter- skor.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hematologisk omvårdnad. Pdf, 124.2 kB.

Senast publicerad: