Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom anestesisjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

Kompetensbeskrivningen ska:

  • Tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande samt yrkesverksamma anestesisjuksköterskor.

  • Bidra till att ge patienter en god och säker perioperativ vård och ge stöd åt närstående.

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god och säker vård.

  • Bistå politiker och andra beslutfattare inom hälso- och sjukvård vid planering och säkerställande av god anestesiologisk omvårdnad.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompetensbeskrivning Anestesisjuksköterska.pdf Pdf, 312.2 kB. 312.2 kB 2021-01-14 08.28

Senast publicerad: