Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom anestesisjukvård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom anestesisjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

Kompetensbeskrivningen ska:

  • Tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande samt yrkesverksamma anestesisjuksköterskor.

  • Bidra till att ge patienter en god och säker perioperativ vård och ge stöd åt närstående.

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god och säker vård.

  • Bistå politiker och andra beslutfattare inom hälso- och sjukvård vid planering och säkerställande av god anestesiologisk omvårdnad.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom anestesisjukvård.PDF (pdf, 417.8 kB)

Senast publicerad: 2020-09-11 13.55