Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom stomiterapi

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom stomiterapi

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd:

  • För att beskriva stomiterapeutens kompetensområde och ansvar i omvårdnaden av den stomi- och tarmopererade patienten

  • Till verksamheten för att säkerställa rätt kompetens och främja den kontinuitet som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård

  • För att utveckla verksamheten inom sluten- och öppenvården för att åstadkomma en välfungerande vårdkedja för den stomi- och tarmopererade patienten

  • För landets lärosäten i utformning, planering och genomförande av utbildning med inriktning mot stomiterapi

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom stomiterapi. Pdf, 168.1 kB.

Senast publicerad: