Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad

Kompetensbeskrivningen beskriver en kompetens för specialistsjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad på avancerad nivå. Dokumentet är indelat i tre huvudområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att patienter får en god och säker vård

  • Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare för att säkerställa den kompetens som behövs för en god vård inom reumatologisk verksamhet.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad. Pdf, 369.5 kB.

Senast publicerad: