Sjuksköterskor är nyckeln till vår hälsa

WHO har utsett år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskorskans år. Beslutet motiveras av att sjuksköterskors och barnmorskors arbete är avgörande för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder inom vården.

Sjukvårdspersonal i världen. Av dessa är cirka 50 procent sjuksköterskor och barnmorskor. WHO vill under år 2020
detta år även uppmärksamma att en mycket stor majoritet utgörs av kvinnor.
2020 är ett angeläget år för sjuksköterskor. Vi kan vara stolta över att WHO erkänner den stora betydelsen av vår kompetens och våra insatser. Budskapet behöver spridas på arbetsplatser, i opinionsarbete och bland vänner.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar under 2020 för att Sveriges politiker och vårdgivare ska lyssna på WHO och att de vidtar kraftfulla åtgärder för att sjuksköterskor ska få goda
förutsättningar att utöva sin profession och kunna ge god, jämlik och säker vård.

Det här är sju sjuksköterskors berättelser om sitt arbete.

Sjuksköterskan är nyckeln till vår hälsa Pdf, 299.7 kB.

Senast publicerad: