Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom kärlkirurgisk omvårdnad

Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) bildades 2010 och är en ideell förening för sjuksköterskor som är intresserade av omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling. Syftet med föreningen är att bidra till utveckling av omvårdnad för personer med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling och deras närstående.

Patienter med kärlsjukdom har ofta en komplex sjukdomsbild med en generell aterosklerossjukdom och hög samsjuklighet. Dessa patienter bör förutom kärlkirurgisk och farmakologisk behandling även erbjudas råd och utbildning om livsstilsförändring. Kompetens behövs för att systematiskt bedriva hälsopedagogiskt arbete i en allt snabbare vård där återhämtning och rehabilitering många gånger sker i hemmet.

För att motverka regionala skillnader och arbeta för en jämlik kärlkirurgisk vård behöver kompetens för sjuksköterskor med specialisering inom kärlkirurgisk omvårdnad definieras och beskrivas. Mot denna bakgrund initierade SSVN:s styrelse arbetet med att formulera en nationell kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk vård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad. Pdf, 3 MB.

Senast publicerad: