Levnadsvaneförändringar vid prediabetes

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en broschyr om hur du som är diabetes- eller distrikssköterska kan arbeta med samtal om levnadsvanor när du möter patienter med prediabetes i primärvården.

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en broschyr om hur du som är diabetes- eller distrikssköterska kan arbeta med samtal om levnadsvanor när du möter patienter med prediabetes i primärvården.

Samtal om levnadsvanor är en av de mest effektiva metoderna att göra patienterna medvetna om vikten av att leva hälsosamt. Samtal ger också kraft att förändra och förbättra ohälsosamma levnadsvanor. I det arbetet har diabetessjuksköterskan/ distriktssköterskan en självklar roll genom sitt breda omvårdnadskunnande och sin nära kontakt med patienter med prediabetes.

Den generiska modell som återfinns i broschyren bygger på en kartläggning genom enkätundersökning och en workshop där medlemmar bidragit med kunskaper och erfarenheter om hur man på bästa sätt kan arbeta med prediabetes. Resultatet av detta arbete återfinns i den generiska modell som stödjer sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Modellen innefattar screening och diagnos, behandling/utbildning och stöd samt kontroller och uppföljning.

Projektet är ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. I arbetsgruppen har följande personer ingått: Ingela Bredenberg, ordförande SFSD, Lena Insulander, vice ordförande SFSD, Kaija Seijboldt och Marina Stenbäck, Akademiskt primärvårdscentrum samt Lillemor Fernström, projektledare. Svensk sjuksköterskeförening har representerats av Inger Torpenberg.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvaneförandringar vid prediabetes.pdf Pdf, 773.7 kB. 773.7 kB 2020-09-09 12.55

Senast publicerad: