Hälsofrämjande omvårdnad vid långvarig fysisk sjukdom

Långvariga fysiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är de i särklass vanligaste dödsorsakerna i världen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor påverkar i hög grad människors hälsa och sjukdomsutveckling.

Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i vården av personer med långvariga sjukdomar och sjuksköterskors sekundärpreventiva råd om förändrade levnadsvanor har effekt. Med sekundärprevention menas här insatser som kan förhindra progress av aktuell sjukdom.

Utvärderingar av sjuksköterskeledda mottagningar för olika patientgrupper med långvarig fysisk sjukdom visar positiva effekter som minskad morbiditet, mortalitet samt ökad kostnadseffektivitet. Sjuksköterskors insatser på sjuksköterskemottagningarna innebär att förebygga och eliminera riskfaktorer som hypertoni, höga blodfetter, rökning, diabetes med farmakologisk behandling och samtal om ohälsosamma levnadsvanor.

Alla sjuksköterskor som möter personer med långvariga sjukdomar behöver bedriva ett sekundärpreventivt arbete. Detta arbete bör bedrivas tvärprofessionellt och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där patienten har en aktiv roll. Det är sällan det finns enbart en riskfaktor och därför är det viktigt att ha en helhetssyn. Nedan presenteras några exempel på långvariga fysiska sjukdomar där sjuksköterskans roll att samtala om levnadsvanor har stor betydelse.

Exempel på samband mellan levnadsvanor och olika långvariga fysiska sjukdomar, dess möjliga påverkan på personernas livskvalitet, sjukdomsutveckling och behandlingsresultat.(alla dokument nedan öppnas i eget fönster)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Diabetes typ 2.pdf Pdf, 322.9 kB. 322.9 kB 2020-09-10 09.13
Hjärt-kärlsjukdomar och arteroskleros.pdf Pdf, 346.7 kB. 346.7 kB 2020-09-10 09.13
Inflammatorisk tarmsjukdom.pdf Pdf, 254.7 kB. 254.7 kB 2020-09-10 09.13
Leversjukdomar.pdf Pdf, 243.1 kB. 243.1 kB 2020-09-10 09.13
levnadsvanor långvarig fysisk sjukdom med njursjukdom.pdf Pdf, 242.1 kB. 242.1 kB 2020-09-10 09.13
Luftvägssjukdomar.pdf Pdf, 399 kB. 399 kB 2020-09-10 09.13
Njursjukdomar.pdf Pdf, 20.9 kB. 20.9 kB 2020-09-10 09.13
Reumatiska sjukdomar.pdf Pdf, 137.5 kB. 137.5 kB 2020-09-10 09.13

Senast publicerad: