Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Omslag Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion.

Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem och omfattar de funktionella problem som berör urinblåsan såsom urininkontinens, trängningsproblematik samt svårighet att tömma urin. Det berör alla åldrar och är vanligast hos äldre.

Blåsdysfunktion beskriver flera olika problem. Förutom urininkontinens och trängningar, ingår också tömningsproblem och efterproblem i begreppet. Urinläckage och trängningar orsakar lagringsproblem medan tömningsproblem uppkommer när hinder finns för blåstömning. Efterproblem är läckage som uppstår efter tömning av blåsan. Kunskaper om de olika problemen ger bättre förutsättning för en adekvat behandling.

Klicka här för att läsa Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion. Pdf, 1.2 MB.

Senast publicerad: