Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom operationssjukvård

Kompetensbeskrivning avancerad nivå specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

Kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskan ska:

  • Bidra till att patienter och närstående får en god och säker perioperativ omvårdnad.

  • Tydliggöra och synliggöra operationssjuksköterskors unika yrkeskunnande och kompetens för blivande samt yrkesverksamma specialister.

  • Synliggöra operationssjuksköterskans ansvar för omvårdnadsutveckling.

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten i utformning, planering och genomförande av utbildning.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god och säker vård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom operationssjukvård. Pdf, 256.9 kB.

Senast publicerad: