Avancerad specialistsjuksköterska - Ett nytt yrke, för en effektivare sjukvård

Avancerad specialistsjuksköterska - Ett nytt yrke, för en effektivare sjukvård

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tagit fram en publikation för att visa på en kostnadseffektiv lösning för hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar.

En satsning på avancerade specialistsjuksköterskor innebär fördelar för både patienter, sjuksköterskan och vårdgivare. Genom sin stödjande, konsulterande och handledande blir den avancerade specialistsjuksköterskan både en klinisk expert att diskutera svåra komplexa omvårdnadsbehov med, men även någon som stödjer kollegorna att utvecklas i sina professioner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avancerad specialistsjuksköterska Ett nytt yrke för en effektivare sjukvård.pdf Pdf, 766.4 kB. 766.4 kB 2023-09-04 09.54

Senast publicerad: