Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom astma, allergi och kol

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom astma, allergi och kol

Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att ge patienter med astma, allergi och KOL och deras närstående en god och säker vård
  • Tydliggöra professionen och yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma sjuksköterskor specialister i astma, allergi och KOL
  • Synliggöra astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskans ansvar för omvårdnadsutveckling
  • Vägleda arbetsgivare, landsting och regioner, som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god astma-, allergi- och KOL-vård
  • Utgöra ett stöd till högskolor och universitet vid planering av utbildningaravseende innehåll och struktur.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom astma, allergi och kol. Pdf, 178.1 kB.

Senast publicerad: