ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

Omslag ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2017. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext.

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden.

  • Sjuksköterskan och allmänheten
  • Sjuksköterskan och yrkesutövningen
  • Sjuksköterskan och professionen
  • Sjuksköterskan och medarbetare

I den nya reviderade versionen finns det nya stycken till exempel i avsnittet om Sjuksköterskan och allmänheten:

"Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster
Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet."

Klicka här för att läsa ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Pdf, 729.7 kB. (Pdf, 729.7 kB)

Senast publicerad: