Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

(47 röster)
Omslag för kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Här kan du ta del av den reviderade versionen av Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska som utgör ett stöd för legitimerade sjuksköterskor, beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso-och sjukvård, sjuksköterskestudenter och lärare på lärosäten.

Svensk sjuksköterskeförening har i dialog med företrädare för patientsäkerhetsfrågor fått förbättringsförslag för att stärka skrivningen om sjuksköterskans ansvar för säker vård. Föreningen beslöt att ta hänsyn till de nya konkreta förslagen vilket innebär en komplettering med ett textavsnitt och som finns i en ny reviderad utgåva januari år 2024.

Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens och omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn.

Säker vård utgör en grund för all omvårdnad vilket säkerställs genom kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och informatik. Svensk sjuksköterskeförening belyser dessutom betydelsen av sjuksköterskans ansvar och kompetens för ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbete.

Som struktur för den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsarbete beskrivs omvårdnadsprocessen.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Pdf, 817.9 kB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: