Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård

Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor.

  • Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård.

  • Tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för övriga yrkesgrupper i vården.

  • Utgöra vägledning vid utformning av kursplaner och genomförande av utbildning vid landets universitet och högskolor.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare vid anställning av intensivvårdssjuksköterskor.

  • Medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling inom intensivvård.

  • Utgöra ett stöd för politiker och andra beslutsfattare vid planering och organisering av intensivvårdsverksamhet.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompetensbeskrivning Intensivvårdssjuksköterska.pdf Pdf, 317.7 kB. 317.7 kB 2021-01-14 08.44

Senast publicerad: