Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård

Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor.

  • Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård.

  • Tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för övriga yrkesgrupper i vården.

  • Utgöra vägledning vid utformning av kursplaner och genomförande av utbildning vid landets universitet och högskolor.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare vid anställning av intensivvårdssjuksköterskor.

  • Medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling inom intensivvård.

  • Utgöra ett stöd för politiker och andra beslutsfattare vid planering och organisering av intensivvårdsverksamhet.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård.PDF (pdf, 441.9 kB)

Senast publicerad: 2020-09-11 13.55