Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad

Omslag kompetensbeskrivning avancerad nivå för specialistsjuksköterskor inom palliativ vård

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens och komplettera Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård.
  • Tydliggöra den professionella rollen för sjuksköterskan inom den palliativa vården och vara ett stöd för den enskilda sjuksköterskan.
  • Vägleda vid planering av verksamhet och vid anställningar av sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård.
  • Ge underlag och vägledning för arbetet med kursplaner för högskoleutbildning i palliativ omvårdnad för sjuksköterskor

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad. Pdf, 728.1 kB.

Senast publicerad: