Levnadsvanor vid prediabetes

Vid prediabetes har blodsockret stigit över normalt värde och du har en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Men med förändrade levnadsvanor kan du fördröja eller förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes. I den här broschyren kan du läsa om de levnadsvanor som har störst inverkan för prediabetes och hur du genom att förändra dem kan påverka din hälsa positivt.

De flesta vet inte att de har prediabetes, eftersom det inte ger några symtom. Prediabetes är ett tillstånd där blodsockret långsamt börjat stiga eftersom kroppens egen insulinproduktion inte är tillräcklig för det behov som kroppen har. Insulin är ett livsviktigt hormon som sänker blodsockret. Risken att drabbas av diabetes ökar om du har bukfetma, övervikt och en stillasittande livsstil. Om du har en nära släkting med typ 2-diabetes ökar risken.

Bra levnadsvanor

Våra vanligaste sjukdomar har en koppling till våra levnadsvanor. Att förändra sina levnadsvanor kan därför ge dig stora hälsoeffekter. Även små förändringar kan göra stora skillnader och bidra till en bättre hälsa för dig.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på din insulinproduktion vid prediabetes och dina blodsockervärden förbättras. Stillasittande ökar risken för övervikt, bukfetma,typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Alla former av fysisk aktivitet påverkar din hälsa på ett bra sätt.

Matvanor

Genom hälsosam mat och en viktminskning på 5–7 procent (om du är överviktig) kan du bromsa eller stoppa prediabetes. Det har därför stor betydelse att du funderar över vad du kan förändra när det gäller dina matvanor.

Rökning och snusning

Det är nikotinet i tobaken som gör att man blir beroende av rökning och snusning. Nikotinet påverkar beroendecentrum i hjärnan som gör att man måste tillföra nikotin för att inte få abstinensbesvär. Cigarettröken är skadlig för kroppen. När man röker och drar ner cigarettrök i lungorna kommer skadliga ämnen som finns i röken ut i blodet och många av dessa ämnen kan orsaka cancer, lung- samt hjärt- och kärlsjukdom. Om man röker kan också blodsockervärdet stiga på grund av att det kroppsegna insulinet inte fungerar lika bra.

Att snusa medför också stora hälsorisker då snus förutom nikotin innehåller cancerframkallande ämnen. Det finns stora vinster för dig med att sluta röka och snusa. Det viktigaste för att du lyckas bryta ditt nikotinberoende är att du är motiverad. Råd och stöd ökar också möjligheterna att bli rök- och snusfri. Du kan få stor hjälp av din vårdgivare och genom sluta-röka-linjen.

Alkohol

Alkohol innehåller mycket kalorier och påverkar din vikt. Många alkoholdrycker innehåller också mycket socker (kolhydrater) som höjer ditt blodsocker. För att veta hur mycket alkohol en person dricker brukar man använda sig av standardglas. Ett standardglas motsvarar 15 cl vin eller 33 cl starköl, 50 cl cider, 50 cl folköl, 8 cl starkvin, 4 cl starksprit. För att ange riskbruk i mängd alkohol utgår man ifrån hur många standardglas en person dricker per vecka. Riskbruk anses föreligga om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka och en kvinna dricker mer än 9 standardglas.

Stress och sömn

Man skiljer på olika typer av stress eftersom din kropp reagerar olika på dessa stressreaktioner. Vid en kortvarig stressreaktion hamnar kroppen i högsta beredskap under en kort tid som försvinner när reaktionen går över och det är inte skadligt för kroppen. Om du lever under stress en längre tid kan det påverka din hälsa. Vid stress ökar mängden kortisol i blodet. Det leder till förhöjt blodsocker och förhöjt blodtryck.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
levnadsvanor vid prediabetes.pdf Pdf, 875.6 kB. 875.6 kB 2020-09-09 12.42

Senast publicerad: