Livshjälp, dödshjälp och palliativ vård i livets slut

(1 röster)

Som sjuksköterskor kan vi, i likhet med annan hälso- och sjukvårdspersonal, få frågor och delges tankar om dödshjälp från livströtta, svårt sjuka eller döende personer. Denna publikation syftar till att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp och palliativ vård. Den tar inte ställning i frågan om dödshjälp, utan ambitionen är att bidra till problematisering av centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut.

Som sjuksköterskor kan vi, i likhet med annan hälso- och sjukvårdspersonal, få frågor och delges tankar om dödshjälp från livströtta, svårt sjuka eller döende personer. Det finns exempel på situationer där personer, oavsett om vården fungerar optimalt eller inte, har en vilja att få sitt liv förkortat. Skälen är viktiga att diskutera och bekräfta.

I livets slutskede har alla rätt till bästa möjliga omvårdnad, smärtlindring samt dämpning av ångest och oro på det sätt som bäst hjälper den enskilda patienten. En nära och tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna bedöma lidandets orsaker och kunna planera för och utföra åtgärder som lindrar lidande samt främjar välbefinnande.

Tre omvårdnadsforskare inom palliativ vård: Joakim Öhlén, Birgit Rasmussen och denna gång även Anna O`Sullivan, har uppdaterat det kunskaps- och diskussionsunderlag som publicerades första gången år 2018.

Underlaget syfte är att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp. Underlaget tar inte ställning för eller emot dödshjälp, utan ambitionen är att bidra till kunskapen om och problematisering av centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut.

Sjuksköterskornas etiska råds förhoppning är att underlaget ska inspirera sjuksköterskor att diskutera dessa svåra och viktiga frågor sinsemellan och med övrig vårdpersonal samt delta i den offentliga debatten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Livshjälp, dödshjälp och palliativ vård i livets slut.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2024-04-19 13.20

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: