Vetenskapskafé Repo

(0 röster)

Svensk sjuksköterskeförening har tidigare med framgång publicerat material för att utveckla omvårdnaden och förtydliga sjuksköterskans profession. Nu följer vi upp dessa satsningar med ett pedagogiskt material som ska inspirera till viktiga frågor om de metoder som används i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Varför ser rutinerna ut som de gör? Finns det bättre metoder som
borde användas i stället? Hur kan omvårdnaden bli ännu bättre?
Vi har valt kaféformatet för vårt syfte eftersom vi tror att det är trevligt att
träffas över en fika och diskutera arbetssätt och rutiner. Den röda tråden, en reflektiv, evidensbaserad och personcentrerad omvårdnadsprocess (REPO) hoppas vi väcker lusten att tillsammans diskutera och tänka kring arbetssätt och rutiner.

Här är forskning och evidens en självklar utgångspunkt. Det handlar om att hela tiden utveckla omvårdnaden – bland annat utifrån bästa vetenskapliga bevisning. Varför behövs detta? I en pressad vardag finns risken att omvårdnad bedrivs på rutin, med föreställningar om vad som är bra för enskilda personer. En del av de åtgärder som används gör inte den nytta som man hoppades när rutinerna infördes, och en del rutiner har blivit föråldrade. Forskning och vetenskaplig utvärdering kan därför bidra till att den omvårdnad som bedrivs når sitt mål på ett ännu bättre sätt.

Vetenskapskaféet REPO är ett förslag på en studiecirkel med sex möten,
där verksamma sjuksköterskor kan fördjupa diskussionen om kritiskt tänkande
inom omvårdnad med fokus på evidens i vardagen. Som stöd i diskussionerna
finns texter med grundläggande utgångspunkter och arbetsmaterial med
studieplan, diskussionsfrågor samt några patientfall. Diskussionsfrågorna kan
användas för att i strukturerad form, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt,
resonera om omvårdnadsproblem – antingen med utgångspunkt i patientfallen
eller med hjälp av exempel från den egna verksamheten.

Klicka här för att läsa Vetenskapskafé Repo Pdf, 1.4 MB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: