Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska

(0 röster)
Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad barnsjuksköterska

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Den ger vägledning och underlag för att:

 • Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras närstående i sökandet efter en god vård för sina barn
 • Tydliggöra barnsjuksköterskans yrkesprofessionella roll och kompetens för blivande och yrkesverksamma barnsjuksköterskor och för medarbetare
 • Vara vägledandet för arbetsgivare vid anställning av sjuksköterskor där barn och ungdomar erbjuds hälso- och sjukvård och förebyggande vård
 • Ge underlag och vägledning för arbetet med kursplaner för högskolans utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Denna kompetensbeskrivning utarbetades 2007 av en arbetsgrupp inom RfB i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening. I denna reviderade version har även de sex kärnkompetenserna för säker vård enligt Institute of Medicine (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik) styrt innehållet.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad barnsjuksköterska. Pdf, 1.3 MB.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Senast publicerad: