Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor

Omslag Kompetensbeskrivning för distrikssköterska

Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.

Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag:

  • vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen,
  • för arbetsgivare vid anställning av personal,
  • till universitet och högskolor vid planering av utbildningar.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. Pdf, 216.6 kB.

Senast publicerad: