Ledtal för diabetessjuksköterskor

Omslag Ledtal för diabetessjuksköterskor

Ledtal för diabetessjuksköterskor (2018)

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat så kallade ledtal.

Begreppet ledtal innebär rekommendation om hur många patienter som anses vara rimligt att ansvara för per heltidstjänst som diabetessjuksköterska. Ledtalen är ett steg mot att se till att personer med diabetes får en patientsäker och jämlik vård oavsett bostadsort, då det föreligger stora skillnader runt om i landet.

Med föreliggande kartläggning hoppas vi att ledtalen för diabetessjuksköterskor tas på allvar för att garantera en jämlik och god diabetesvård oavsett bostadsort.

Klicka här för att läsa Ledtal för diabetessjuksköterskor. Pdf, 176.4 kB.

Senast publicerad: