Teamarbete och förbättringskunskap

(0 röster)
Omslag Teamarbete och förbättringskunskap

I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.

Detta dokument är resultatet av ett unikt samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan i utvecklingsarbete.

Men det är inte bara läkare och sjuksköterskor som har ett nära samarbete i det dagliga vårdarbetet. Alla professioner som möter patienter inom vården måste samarbeta för att utveckla vården.

Vi hoppas därför att den här skriften ska väcka ett intresse hos alla som medverkar i vården, såväl professionella som dem som är i behov av vård och i utbildningar, såväl lärare som studenter.

Klicka här för att läsa Teamarbete och förbättringskunskap. Pdf, 872.4 kB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: