Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik

Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå. Specifik kompetens inom hälsoinformatik kommer också att framåt behövas för specialistsjuksköterskor inom alla områden.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • tydliggöra de kompetenskrav inom området hälsoinformatik som kan ställas på sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå
  • synliggöra sjuksköterskors ansvar för utveckling av hälsoinformatik
  • bidra med vägledning och rekommendationer till universitet och högskolor vid planering av utbildning inom hälsoinformatik
  • utgöra ett stöd för de arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens inom hälsoinformatik som behövs för en god och säker vård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik. Pdf, 1.5 MB.

Senast publicerad: