Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Omslag Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

I dag kämpar många verksamheter med besparingar, resursbrist och brist på utbildningstillfällen vilket ofta leder till dålig vårdkvalitet och bristande säkerhet. Dessa verksamheter har ofta hög omsättning av sjuksköterskor och sjuksköterskebrist. Chefer och ledare som ständigt möter utmaningar i form av nedskärningar och omorganisationer får mycket svårt att skapa förutsättningar för en god och säker vård.

För att vända utvecklingen krävs genomtänkta förändringar som skapar goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling. En lärorik modell för en sådan förändring är Magnet hospital-certifierade sjukhus i USA. Dessa sjukhus lyckas rekrytera sjuksköterskor och behålla dem.

Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar. Flera forskningsstudier visar att vid dessa sjukhus är också behandlingsresultaten bättre och patienterna mer nöjda än vid icke-certifierade sjukhus. Det finns många studier som visar att god och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens.

Huvudmän och arbetsgivare som saknar den insikten har svårt att komma till rätta med problemen. I denna skrift ges en överskådlig presentation av Magnetmodellen i syfte att sprida kunskap om modellens dragningskrafter och bidra till att denna kunskap integreras i strategier för ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Klicka här för att läsa Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen. Pdf, 567.5 kB.

Senast publicerad: