Ett ändrat klimat ger ohälsa

(0 röster)
Ett ändrat klimat ger ohälsa omslag

En av de största framtida utmaningarna för hälso- och sjukvården är de allvarliga förändringarna i klimatet. Ökade temperaturer, luftföroreningar, färskvattenanvändning, migration, förlust av biologisk mångfald och markförstöring innebär stora risker för befolkningens hälsa.

Sjuksköterskors internationella organisation, International Council of Nurses (ICN), har uttalat att klimatförändringen utgör det enskilda största hotet mot den globala utvecklingen.

Svensk sjuksköterskeförening anser att klimatfrågan ställer krav på åtgärder som både bidrar till att minska klimatförändringarna och som förbereder befolkningen på klimatförändringarnas verkningar.

Föreningen vill bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle och främja en utveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa. I detta arbete kan sjuksköterskor spela en betydelsefull roll.

Ett fossilfritt samhälle gynnar både befolkningens hälsa och klimatet. Goda levnadsvanor med hälsosam kost, ökad vardagsmotion och minskat tobaksbruk ger mindre klimatpåverkan. Svensk sjuksköterskeförening driver opinionsarbete och visar på samband mellan klimatförändringar och hälsa och deltar i arbetet för att identifiera och initiera åtgärder som minskar klimatpåverkan och leder till förbättrad hälsa.

Vi hoppas att broschyren ska öka förståelsen för hur klimatförändringarna påverkar befolkningens hälsa och inspirera sjuksköterskor till engagemang. Svensk sjuksköterskeförenings policy för klimat och hälsa publiceras som bilaga till broschyren.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ett ändrat klimat ger ohälsa.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-14 13.38

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: