Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom akutsjukvård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom akutsjukvård

Kompetensbeskrivning sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård skildrar den unika kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan olika vårdgivare.

Den nationella kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård syftar till att:

  • Bidra till att ge patienten och närstående en god och säker vård.
  • Tydliggöra akutsjuksköterskans profession och yrkes utövning för blivande samt yrkesverksamma specialister.
  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god vård.
  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och utförande av utbildning.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom akutsjukvård. Pdf, 2.2 MB.

Senast publicerad: