Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vårdhygien

Omslag för publikationen kompetensbeskrivning sjuksköterskor inom vårdhygien

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens. Kompetensbeskrivningen har utarbetats utifrån Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för utbildningsfrågor (2010) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014).

Syftet med kompetensbeskrivningen för hygiensjuksköterska är att:

  • Förklara yrkesprofessionen och dess nödvändiga kompetenser för blivande och yrkesverksamma hygiensjuksköterskor.

  • Vara ett stöd för forskning och förbättringsarbete inom kompetensområdet.

  • Tydliggöra kompetensområdet för vårdgivare och arbetsgivare inom vård och omsorg.

  • Stödja beslutsfattare och vårdgivare inom vård och omsorg vid planering för och säkerställande av en god vårdhygienisk standard.

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten vid utformning, planering och genomförande av universitets- och högskoleutbildning inom vårdhygien.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vårdhygien. Pdf, 232.6 kB.

Senast publicerad: