Stimulera specialistutbildningarna för sjuksköterskor att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren

Redan under andra delen av 1800-talet visade Florence Nightingale på vikten av att mäta för att veta. Exempelvis visade hon hur dödligheten sjönk från 50-60% ner till 2% (Nightingale, 1959). Ernest Admory Codman, kirurg i Boston i början av 1900-talet gav år1917 ut boken
A study in hospital efficiency, as demonstrated by the case report of the first five years of a private hospital. I boken redovisades att bland de 337 patienter som skrivits ut mellan 1911
och 1916 var det 123 fel som registrerats. Både Nightingale och Codman har lagt grunden till det som idag kallas evidensbaserad vård.

Det första svenska nationella kvalitetsregistret startades år 1975, idag finns det drygt 100 kvalitetsregister med information om diagnoser, behandlingar eller behandlingsresultat. De Nationella Kvalitetsregistren tilldelas varje år pengar för att kunna driva registren.

Registren startads av läkare och innehöll tidigare enbart medicinska variabler. Men år 2010 presenterades en översyn av de Nationella Kvalitetsregistren som förespråkade att kvalitetsregistren skulle spegla hela vårdkedjan och därmed omfatta hela hälso- och sjukvården, vilket innebar att mer än de rent medicinska variablerna exempelvis omvårdnad behövde utvecklas i kvalitetsregistren (Rosen & Sjöberg, 2010). Åsa Andersson från Svensk
sjuksköterskeförening gjorde år 2012 en kartläggning av hur många kvalitetsregister som innehöll omvårdnadsvariabler och vikten av att ensa dessa variabler i olika kvalitetsregister.
Sjuksköterskor som representerade olika kvalitetsregister deltog i arbetet (Andersson, 2012). Arbetet bidrog till att många kvalitetsregister införde omvårdnadsvariabler i registren.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
stimulera specialsitutbildningarna nationella kvalitetsregister.pdf Pdf, 930.5 kB. 930.5 kB 2021-04-20 12.26

Senast publicerad: