Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Omslag Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.

Patientnära omvårdnadsforskning har stor betydelse för ett minskat lidande, en god hälsa och ett gott liv vid bland annat sjukdom och behandling.

Klicka här för att läsa Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården. Pdf, 498.1 kB. (Pdf, 498.1 kB)

Senast publicerad: