Blogg

Här är våra senaste nyheter

true true true
  1. 09 september 2021 | Ordförandebloggen

    Omvårdnad - en mosaik av kunskap

    Omvårdnadsmagasinet som kom i veckan är fullt av kraft, utveckling och ny evidensbaserad kunskap. Denna gång var temat just Omvårdnad. Jag slogs åter av professionalismen, den starka känslan för professionen och omvårdnaden, och de etiskt svåra val som sjuksköterskor reflekterar över i sitt dagliga arbete.

  2. 27 augusti 2021 | Ordförandebloggen

    Framtidsdialogen behövs

    Samtliga hälso- och sjukvårdsprofessioner har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin. Sjuksköterskor har visat prov på avgörande kompetens och gjort en enorm insats för vården och samhället. Vi är en erfarenhet rikare och vi lär och växer även av svåra erfarenheter.