Blogg

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true
 1. 10 januari 2022 | Ordförandebloggen

  Ett nytt år ger nya möjligheter

  Möjligheter för svensk hälso- och sjukvård med pandemin under ett valår.

 2. 07 december 2021 | Ordförandebloggen

  Sjuksköterskor prisas för sin kamp mot Coronapandemin

  Pandemin har fortfarande ett hårt grepp över samhället och nya virusvarianter spider sig i världen. Vi vet ännu inte tillräckligt om dessa, men det finns en risk och rädsla att människor blir allvarligt sjuka och att sjukvården åter blir hårt belastad.

 3. 22 november 2021 | Ordförandebloggen

  Avancerad specialistsjuksköterska - nytt yrke

  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet arbetat för att beskriva hur funktionen som avancerad specialistsjuksköterska kan verka i Sverige och vilka förutsättningar som behövs för att implementera yrket. Utgångpunkten för arbetet har varit den internationella sjuksköterskeföreningens (ICN) riktlinjer och definition om kompetens och krav för en avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practioner eller Clinical Nurse Specialist).

 4. 08 november 2021 | Ordförandebloggen

  Sjuksköterskan som ledare

  Ett gott ledarskap i omvårdnad har en avgörande påverkan för att skapa en kultur som stödjer samtliga medarbetare att uppnå en god och säker vård i samverkan med patienterna och deras närstående.

 5. 25 oktober 2021 | Ordförandebloggen

  Det finns ett driv framåt

  Jag har under den gångna veckan haft förmånen att delta och medverka i flera professionsmöten för sjuksköterskor. Det är inspirerande och energigivande när vi åter efter ett långt uppehåll pga. pandemin får tillfälle att diskutera utveckling och forskning tillsammans. Det är en ynnest att åter kunna träffas ansikte mot ansikte. Samtalen blir rikare och mer personliga.

 6. 11 oktober 2021 | Ordförandebloggen

  Internationellt samarbete allt viktigare för Sverige

  Professionsfrågorna blir alltmer viktiga internationellt. Beslut som tas på den internationella nivån påverkar sjuksköterskor i Sverige. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet bildat en gemensam medlemsorganisation, Joint Virtuel Swedish Nurse Organisation- for international work, JSNO.

 7. 27 september 2021 | Ordförandebloggen

  Fokus på sjuksköterskans utbildning och specialistkompetens

  Ordföranden för sektioner och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samlades förra veckan för att diskutera den pågående utredningen av utbildningens examensmål och omfattning av verksamhetsförlagd utbildning, (Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen Dir. 2021:26) och införandet av International Classification for Nursing Practice (ICNP) i Sverige.

 8. 09 september 2021 | Ordförandebloggen

  Omvårdnad - en mosaik av kunskap

  Omvårdnadsmagasinet som kom i veckan är fullt av kraft, utveckling och ny evidensbaserad kunskap. Denna gång var temat just Omvårdnad. Jag slogs åter av professionalismen, den starka känslan för professionen och omvårdnaden, och de etiskt svåra val som sjuksköterskor reflekterar över i sitt dagliga arbete.

 9. 27 augusti 2021 | Ordförandebloggen

  Framtidsdialogen behövs

  Samtliga hälso- och sjukvårdsprofessioner har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin. Sjuksköterskor har visat prov på avgörande kompetens och gjort en enorm insats för vården och samhället. Vi är en erfarenhet rikare och vi lär och växer även av svåra erfarenheter.