Avancerad specialistsjuksköterska - nytt yrke

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet arbetat för att beskriva hur funktionen som avancerad specialistsjuksköterska kan verka i Sverige och vilka förutsättningar som behövs för att implementera yrket. Utgångpunkten för arbetet har varit den internationella sjuksköterskeföreningens (ICN) riktlinjer och definition om kompetens och krav för en avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practioner eller Clinical Nurse Specialist).

Avancerade specialistsjuksköterskor finns redan i över 40 länder och den internationella forskningen ger starkt stöd för att den avancerade specialistsjuksköterskan bland annat bidrar till en bättre vårdkvalitet och kontinuitet, förkortar vårdförloppet och gör vården mer jämlik och lättillgänglig. Funktionen har också visat sig vara kostnadseffektiv samtidigt som den ökar patienternas självständighet, tillfredsställelse och följsamhet, samt skapar trygghet.

Förändringstakten inom svensk hälso- och sjukvård är hög och krav på hög tillgänglighet, snabba bedömningar och behandling ökar. Kontinuitet saknas framför allt för personer som lever med långvarig sjukdom och för multisjuka äldre personer. Genom att introducera avancerade specialistsjuksköterskor inom exempelvis primärvård, äldrevård och akutsjukvård kan resurserna nyttjas mer optimalt samtidigt som vården i större utsträckning kan ges på rätt nivå. I den nära vården och i den kommunala primärvården har fler patienter behov av hög omvårdnadskompetens, en kompetens som kan öka kvalitén inom vården genom utveckling, undervisning och forskning inom omvårdnad. De avancerade specialistsjuksköterskan utför fördjupade bedömningar, initierar behandling och åtgärder samt handleder teamet.

Hur blir man en avancerad specialistsjuksköterska? Kompetenskrav för funktionen ser lite olika ut i världen men Svensk sjuksköterskeförening menar likt ICN att en avancerad specialistsjuksköterska är en specialistsjuksköterska som erhållit en fördjupad omvårdnadskompetens tillsammans med utökad medicinsk kunskap. Vägen till avancerad specialistsjuksköterska förutsätter både specialistsjuksköterskeexamen och masterexamen i omvårdnad samt ett statligt reglerat fortbildningsprogram. Utbildningen ska vara nationell och yrkestiteln behöver skyddas. Arbetsgivaren behöver involveras tidigt för att identifiera uppdraget för den avancerade specialistsjuksköterskan och för att kunna inrätta en anställning. En viktig del av utbildningen är ett fortbildningsprogram som verksamheten ansvarar för och som den avancerade specialistsjuksköterskan går efter avslutade studier i högskolan. Mentorskap och eller handledarskap i verksamhet och en samverkan i team är kritiskt för att den avancerade specialistsjuksköterskan ska kunna arbeta med hela sin kompetens. Att utbilda sig till en avancerad specialistsjuksköterska är ett led i professionsutvecklingen som ger möjlighet att ta ökat ansvar för omvårdnad och är en karriärmöjlighet i den patientnära vården. Är du intresserad?

Om du vill veta mer läs broschyren "Avancerad Specialistsjuksköterska" och håll utsikt efter Omvårdnadsmagasinet som kommer ut i december där avancerade specialistsjuksköterskor själva beskriver funktionen.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar