Vårdens framtid

Dagligen signalerar sjuksköterskor oro för bristande patientsäkerhet, utebliven omvårdnad och arbetsuppgifter långt från patienten. Pandemin har lett till ökade risker för patientsäkerhet och synliggjort redan kända problem med brist på kompetens inom sjukvården.

Inspektion för vård och omsorg (IVO) inleder en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. Vi välkomnar en nationell kartläggning, en redovisning av regionens behov av- och tillgången till vårdpersonal inom respektive yrkeskategori inklusive specialistbehov inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården. En utredning som sannolikt kommer att visa omfattande behov av legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är viktigt att resultat av denna granskning leder till hållbara åtgärder som förbättrar och säkrar vården, för såväl patienterna som för sjuksköterskor och hela teamet. En utredning till utan kraftfull handling löser inte vårdens nuvarande eller framtida utmaningar.

Omvårdnadsfrågor måste åter få plats i vår vardag och vi behöver träffas för att diskutera vårdens framtid. Vi ser fram emot Sjuksköterskedagarna som nu går av stapeln i höst, 3–4 oktober 2022, på Münchenbryggeriet i Stockholm. Teoretiskt skulle föreningen kunna genomföra konferensen som planerat i början på mars, men vi har ett extra moraliskt ansvar gentemot våra kollegor/samhällsbärande yrke som fortfarande arbetar mycket hårt för att vård ska kunna ges, vilket även kan innebära att många måste avstå att medverka. Kom med, för att utbyta erfarenheter med sjuksköterskor från hela landet och fördjupa dig inom områden som personcentrerad vård och omvårdnad, levnadsvanor, agenda 2030 och sjuksköterskans roll.

Sist vill jag tipsa om Omvårdnadsmagasinet som kommer hem till dig vilken dag som helst i ett utvecklat och uppdaterat format.

Ha en bra läsupplevelse!

Om du vill anmäla dig till Sjuksköterskedagarna:
Anmälan är öppen fram till och med den 14 september. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar