Svensk sjuksköterskeförening - 112 års arbete för, med och av sjuksköterskor

Det är ni medlemmar som är hjärtat i föreningen. Ni möjliggör vårt påverkansarbete, att vi kan arbeta fram våra omtyckta och flitigt använda publikationer, anordna konferenser och aktiviteter. Vi är angelägna om att träffa medlemmar, sektioner och nätverk i olika sammanhang för att diskutera aktuella och viktiga frågor för vår profession och för säker, jämlik vård.

En fråga som jag får i olika sammanhang är ”vad är Svensk sjuksköterskeförening och vad arbetar föreningen med?”. Vissa är osäkra om de är medlemmar men när jag frågar om de får medlemstidningen Omvårdnadsmagasinet blir det oftast ett glatt ja, det vill säga de är medlemmar.

Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar består av sjuksköterskestudenter, yrkesverksamma sjuksköterskor och pensionerade sjuksköterskor samt de 50-tal sektioner och nätverk som mestadels består av specialistutbildade sjuksköterskor. Vi är den enda nationella professionsföreningen enbart för sjuksköterskor som specifikt arbetar med frågor för utveckling av professionen och omvårdnad. Vårt arbete utgår från sjuksköterskans etiska kod som berör mänskliga rättigheter och allas lika värde, ett område som alltid är aktuellt och som utmanas av samhället vi lever i.

Svensk sjuksköterskeförening strävar efter att all omvårdnad skall vara trygg, säker och jämlik, utgå från evidens och utformas tillsammans med patienten. Detta kan uppfattas som självklara mål, men ändå finns det omotiverade skillnader i hälsa mellan olika grupper, vårdskador sker alltför ofta, implementering av ny kunskap går långsamt och patientens ställning i vården som jämlik partner är inte vad det borde vara. Utvecklingen av omvårdnad och personcentrerad vård sker inte av sig själv, utan kräver forskning, utbildning och ständig förbättring. I dessa frågor agerar Svensk sjuksköterskeförening genom att driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare, politiker och myndigheter. Vi debatterar, kommunicerar och för dialog till exempel om hälso- och sjukvårdens utformning för att säkerställa att patienterna ska få den bästa evidensbaserade vården och att sjuksköterskors omvårdnadskompetens används.

Mycket av påverkansarbetet är långsiktigt och kräver både tålamod och uthållighet. När vi tittar i backspegeln kan vi se att det ger resultat, till exempel har Svensk sjuksköterskeförening drivit igenom legitimationskrav, statligt reglerad sjuksköterskeutbildning och att den etiska koden är en självklarhet för sjuksköterskor.

Det är ni medlemmar som är hjärtat i föreningen. Ni möjliggör vårt påverkansarbete, att vi kan arbeta fram våra omtyckta och flitigt använda publikationer, anordna konferenser och aktiviteter. Vi är angelägna om att träffa medlemmar, sektioner och nätverk i olika sammanhang för att diskutera aktuella och viktiga frågor för vår profession och för säker, jämlik vård.

Svensk sjuksköterskeförening behövs för att skapa en hållbar profession som sjuksköterska, för professionens och patientens bästa. Detta gör vi tillsammans! Ditt medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening gör skillnad och är viktigt för alla sjuksköterskor.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar