Sjuksköterskan som ledare

Ett gott ledarskap i omvårdnad har en avgörande påverkan för att skapa en kultur som stödjer samtliga medarbetare att uppnå en god och säker vård i samverkan med patienterna och deras närstående.

För att nära vård skall bidra till en personcenterad och jämlik hälsa för alla krävs ett ledarskap som flyttar fokus från system till person. Det kräver ett ledarskap som utgår från hälsofrämjande och förbyggande insatser där relationer är centrala för kvalitet och effektivitet. Detta var även ett av innehållen i Svensk sjuksköterskeförenings ledarkapskonferens den 29 oktober som i övrigt samlade över 70 chefer och ledare.

Alla sjuksköterskor är ledare av omvårdnad. Den legitimerade sjuksköterskas ledarskap riktar sig främst mot det patientnära omvårdnadsarbetet och ska ge förutsättningar för en god och säker vård. Första linjens chefer har ett sammanhållet ansvar för integration av vård, forskning och utbildning, att försäkra sig om att det är rätt kompetens nära patienten och upprätthållandet av en god patientsäkerhetskultur. Chefer på högre organisationsnivåer ansvarar för långsiktig kompetensplanering och strategiskt arbete för att ge möjlighet till forskning, utbildning och kompetensutveckling inom omvårdnad, med mål att förbättra vården för patientgrupperna.

Inte så förvånad, men desto mer bekymrad, läser jag om Ledarnas nyligen gjorda undersökning av chefer inom vård och omsorg med rubriken ”Chefsflykt”. Undersökningen visar att tusentals, 49% av 8000 chefer inom vård och omsorg, överväger att helt byta jobb. Samtidigt som 40% funderar på att vara kvar i branschen, men vill lämna chefsjobbet.

Att vara en chef inom hälso- och sjukvård kräver mod och stöd. Chefer inom omvårdnad ställs mot höga förväntningar där inte sällan resurs- och kompetensbrist krockar med kravet på vårdproduktion. En situation som kräver strategiskt tänkande, uthållighet och verksamhetens stöd. Det är viktigt att ge rätta förutsättningar för alla chefer och ledare, men också att vi sjuksköterskor som kollegor ger stöd till chefer och ledare. Vi skapar en god vård tillsammans. Vi leder omvårdnad tillsammans, var och en med vårt specifika ansvar.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar