Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Intensiva veckor i påverkansarbetet för professionen och patientens bästa

I gångna veckan hade Svensk sjuksköterskeförening möte med ett 30-tal regionchefsjuksköterskor. Chefsjuksköterskor har en viktig roll för implementering av evidensbaserad kunskap, patientsäkerhet och att säkerställa hög omvårdnadskompetens.

Chefsjuksköterskenätverket är viktigt för att skapa en nationell bild över situationen i regionerna men också att dela erfarenheter. Under mötet diskuterades funktionen för chefsjuksköterskor, nätverkets utveckling och uppgiftsväxling samt vad betyder egentligen en delegering och vad är viktigt att beakta när det gäller patientsäkerhet. Vi kunde konstatera att fyra regioner saknar fortfarande en chefsjuksköterska och att vi behöver arbeta tillsammans för att få till även dessa tjänster.

Förra veckan arrangerades också det första referensgruppsmötet för nationell utredning om samordning för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som gäller sjuksköterskeutbildningen. Utredningen ska vara klar 15 december 2023 och leds av Hans Wiklund, Universitetsdirektör i Umeå.

Svensk sjuksköterskeförening deltar i referensgruppen och har möjlighet till påverkan och rådgivande funktion. Utredningen har syfte:

  • att initiera och genomföra samordnande insatser för att fler VFU-platser ska finnas tillgängliga i sjuksköterskeutbildningen

  • stödja aktörerna i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och fler verksamheter att ta emot studenter samt sprida goda exempel

  • analysera den nuvarande ordningen för samarbete om VFU-platser för att avgöra om denna bör förändras och, i så fall, lämna förslag på förändringar, och lämna nödvändiga författningsförslag

Utredningen är viktig. Nationellt har vi ett ökat söktryck till sjuksköterskeutbildningen och tillgången till VFU med hög kvalité är viktig för att kunna blir sjuksköterska.

Om du vill veta mer, se länk till kommittédirektivet:

samordnat-arbete-for-fler-platser-for-verksamhetsforlagd-utbildning-i-sjukskoterskeutbildningen.pdf (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har en spännande vecka också framför oss. Svensk sjuksköterskeförening arrangerar seminarier och workshops under kongressen Framtidens Hälso- och Sjukvård 25–26 januari, en viktig samlingsplats för hälso- och sjukvårdsfrågor. Ledande sjuksköterskor presenterar hur sjuksköterskor leder framtidens omvårdnad genom att arbeta strategiskt och med utveckling av organisationen. En organisation som är hållbar och där sjuksköterskors ledarskap och kompetens tas tillvara främjar en hög omvårdnadskvalitet för patienterna, samt förbättrar möjligheterna att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Vidare arrangerar vi en workshop om utveckling av nära vård, digitalisering och patientdelaktighet där forskande sjuksköterskor presenterar hur digitalisering kan utveckla personcenerard vård. I den avslutande workshopen diskuteras hotet mot vår hälsa på grund av klimatförändringar med olika professioner i teamet. Hälso- och sjukvården är en viktig aktör i klimatkrisen genom att både vara en del av problemet men också en del av lösningen, detta måste beslutsfattare förstå och agera på.

Svensk sjuksköterskeförening fortsätter påverkansarbetet för professionens och patientens bästa -ett arbete som är möjligt tack vare våra medlemmar.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar