Magnetmodellen – en hållbar organisationsmodell

Svensk sjuksköterskeförening får återkommande förfrågningar gällande Magnetmodellen från sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och chefer; kan den användas i Sverige, finns det någonting att lära av modellen? Absolut!

Många verksamheter identifierar stora behov av utveckling och förbättring i pandemins efterdyningar. Det är av högsta prioritet att skapa en hållbar verksamhet där omvårdnad utvecklas, och där det finns förutsättning för sjuksköterskor att arbeta såväl kliniskt som inom forskning och utbildning.

Magnetmodellen är en välbeprövad och vetenskapligt utvärderad organisationsmodell som fokuserar på fem områden, alla högst aktuella för svensk hälso-och sjukvård.

Områdena innebär hållbara strukturer för utveckling för sjuksköterskor och ett högkvalitativt omvårdnadsarbete där ny kunskap skapas och tillämpas. Vidare används ett utvecklande ledarskap för sjuksköterskor med fokus på patientens behov och en organisation där mätbara resultat efterfrågas och förbättringar drivs i partnerskap med patienterna.

Magnetmodellens områden kan användas som inspiration och språngbräda för organisationsutveckling i flera olika verksamheter. Det förutsätter arbete i samtliga områden för att bilda den helhet som leder till goda resultat, men en bra start kan vara att börja förbättringar i ett enskilt område som sjuksköterskor identifierar som viktigt.

Även om modellen handlar om att arbeta strategiskt med sjuksköterskor professionsutveckling och omvårdnadsutveckling finns det ingen motsättning gentemot andra professioner. Tvärtom värderas teamarbetet högt och är en förutsättning för att kunna nå så goda resultat som möjligt för patienterna.

Vi får även frågor huruvida modellen kommer att införas i Sverige. 2020 inleddes forskningsstudien Magnet4Europe i totalt sex europeiska länder och i Sverige deltar tre sjukhus. En strukturerad implementering av Magnetmodellen sker i ramen för studien och de deltagande sjukhusen får stöd i processen av ett amerikanskt sjukhus med magnetstatus. Studien syftar bland annat till att förbättra sjuksköterskors och läkares mentala hälsa och välbefinnande genom att förbättra den kliniska arbetsmiljön. Det skall bli mycket intressant att följa projektet och lära om modellen i svensk hälso- och sjukvårdskontext.

Om du vill veta mer:
Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Magnet4Europe | Karolinska Institutet (ki.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar