Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra

Svensk sjuksköterskeförenings podcast "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" vill fördjupa frågeställningar som sjuksköterskor möter i vårdens vardag och bidra till att dessa diskuteras på arbetsplatser och lärosäten och i samhällsdebatten.

  1. 14 december 2021

    Att bli och vara sjuksköterska

    Avsnittet gästas av Mari Banck, specialistsjuksköterska operation och innovationsledare Region Värmland och Helene Falkenström, sjuksköterskestudent, tidigare projektledare inom geovetenskap.

  2. 18 november 2021

    Kulturell kompetens

    Avsnittet gästas av Maria Jirwe, intensivvårdssjuksköterska, forskare och professor i omvårdnad och och Lena Kroik, Distriktssköterska och doktor i omvårdnad.

  3. 16 oktober 2021

    Magnetmodellen

    Avsnittet gästas av Oili Dahl, specialistsjuksköterska och utbildningschef på Karolinska sjukhuset och Ingrid Wåhlin specialistsjuksköterska, forskningshandledare och projektledare för Magnet4Europe, Länssjukhuset Kalmar.

  4. 23 september 2021

    Barn och smärta

    Avsnittet gästas av Mats Eriksson, disputerad intensivvårdssjuksköterska, forskare och professor i omvårdnadsvetenskap och Beatrice Olsson Duse, specialistutbildad barnsjuksköterska och magister i vårdvetenskap.

  5. 19 augusti 2021

    Läkemedel

    Avsnittet gästas av Åsa Craftman, disputerad sjuksköterska, forskare och lektor och Ida Lorenzon, specialistutbildad distriktssköterska, har arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska samt med verksamhetsutveckling.

  6. 04 juni 2021

    Världens bästa yrke

    Avsnittet gästas av Göran Nilsson, sjuksköterska som läser till specialistsjuksköterska inom psykiatri i Luleå och Nadja Ståhl, sjuksköterskestudent i termin sex.

  7. 16 april 2021

    Papperslösa

    Avsnittet gästas av Linnea Sondén Lindström, legitimerad sjuksköterska som arbetar på en asylmottagning och Lau Dahlgren Ekegren, sjuksköterska och arbetar på Svenska Röda korsets vårdförmedling

  8. 29 mars 2021

    Kommunal hälso- och sjukvård

    Avsnittet gästas av Ida Lorenzon, distriktssköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

  9. 05 mars 2021

    Våld i nära relation

    Avsnittet gästas av Björn Tingberg, sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut och har arbetat med barn som far illa i många år och Josefin Rahmqvist, sjuksköterska som har disputerad inom vårdvetenskap i ämnet forensisk omvårdnad.

  10. 04 februari 2021

    Cancer

    Avsnittet gästas av Lena Sharp, specialistsjuksköterska i onkologi, forskare och chef för regionalt cancercentrum Stockholm / Gotland samt past present oncology nursing society och Helena Ullgren, specialistsjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, arbetar som kontaktsjuksköterska med övergripande ledaransvar, doktorand samt ordförande för sjuksköterskor inom cancervård.

  11. 27 januari 2021

    Vaccin

    Avsnittet gästas av Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar och arbetar på Karolinska universitetssjukhuset och ansvarar för en specialiserad vaccinationsmottagning för patienter som har ett nedsatt immunförsvar inför transplantationer.

  12. 08 januari 2021

    Omvårdnadshandledning

    Avsnittet gästas av Linda Sjöholm, specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Jacob Carlander, Legitimerad psykoterapeut med mottagning i Linköping.

  13. 04 december 2020

    Palliativ vård

    Avsnittet gästas av Joakim Öhlén, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet och föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Sofie Graaf Myrehed, specialistutbildad sjuksköterska palliativ vård och enhetschef på palliativ vårdavdelning.

  14. 02 november 2020

    Organdonation

    Avsnittet gästas av Johanna Elftman, intensivvårdssjuksköterska på IVA, Södersjukhuset och regionalt donationsansvarig sjuksköterska för Stockholm / Gotland och Stefan Svallhed, levertransplanterad för fyra år sedan.

  15. 13 oktober 2020

    Långvarig sjukdom

    Avsnittet gästas av Inger Ekman, sjuksköterska, seniorprofessor och f.d. föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Elin Hjorth, barnsjuksköterska och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

  16. 19 september 2020

    Personcentrerad vård

    Avsnittet gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet

  17. 25 maj 2020

    När sjuksköterskor syns

    Avsnittet gästas av Elaine Eksvärd, retoriker, debattör och författare.

  18. 13 maj 2020

    När covid-19 kommer nära

    Avsnittet gästas av Maria Öst-Backa, ordförande för distrikssköterskeföreningen i Sverige, verksam på 1177 vårdguiden på telefon i Region Gävleborg och Pia Bejedal, distrikssköterska inom Nyköpings kommmun och enhetschef för ett covidteam.

  19. 30 april 2020

    När oro vänds till omtanke

    Avsnittet gästas av Mara Erdmann, projektledare för volontärprojektet GodHjälp.

  20. 29 april 2020

    Ambulans- och intensivvårdens utmaningar

    Avsnittet gästas av Veronika Lindström, ambulanssjuksköterska vid Samariten Ambulans, docent och lektor vid Karolinska instituet och Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

  21. 28 april 2020

    Utbildning som lockar

    Avsnittet gästas av Johanna Adami, professor i klinisk epidemiologi och rektor för Sophiahemmet högskola och Pernilla Bengtsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre på en medicinavdelning i Karlstad.

  22. 03 april 2020

    Hierarkier i vården

    Avsnittet gästas av Josefin Bäckström, sjuksköterska och universitetslektor vid Karolinska institutet och per Naroskin, psykolog och psykoterapeut.

  23. 04 mars 2020

    Ledarskap

    Avsnittet gästas av Monica Stålnacke, sjuksköterska och magister i omvårdnad och Magnus Flodberg, sjuksköterska och vårdenhetschef inom funktionsområde pre- och postoperativ vård och Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

  24. 05 februari 2020

    Sömn

    Avsnittet gästas av Linda Gellerstedt, sjuksköterska, adjunkt vid Sophiahemmets högskola och Christina Sandlund, distriktsjuksköterska och specialistsjuksköterska på akademiskt primärvårdscentrum.

  25. 14 januari 2020

    Florence Nightingale

    Avsnittet gästas av Sara Heyman, sjuksköterska, journalist och författare till boken "Sjukt Syster" och Åsa Moberg, journalist och författare till boken "Hon var ingen Florence Nightingale".

  26. 17 december 2019

    Vårdpersonal i media

    Avsnitt 12 av Omvårdnadspodden gästas av Olivia Karner Norén, sjuksköterska inom företagshälsovården och Daniel Ulfvarson, journalist och reporter på SVT.

  27. 11 november 2019

    Kropp och psyke

    Avsnitt 11 av Omvårdnadspodden gästas av Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska, psykoterapeut och vårdutvecklingsledare på akademiskt primärvårdscentrum och Mats Lekander, psykolog och professor vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

  28. 21 oktober 2019

    Djur i vården

    Avsnitt 10 av Omvårdnadspodden gästas av Henrik Lerner, biolog, filosof och lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Kerstin Uvnäs Moberg, läkare vid Karolinska institutet och professor i fysiologi.

  29. 07 oktober 2019

    Evidens

    Avsnitt 9 av Omvårdnadspodden gästas av Ami Hommel, sjuksköterska, professor och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Oili Dahl, sjuksköterska, med. dr och vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

  30. 23 september 2019

    Gifter och ogifter

    Avsnitt 8 av Omvårdnadspodden gästas av Erika Juhlin, cancersjuksköterska och Rickard Bjerselius, toxikolog och teamchef på avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket.

  31. 22 augusti 2019

    Erfarenhet

    Avsnitt 7 av Omvårdnadspodden gästas av Karin Silhammer, sjuksköterska med 31 års erfarenhet och Viviana Lundberg, sjuksköterska med ett års erfarenhet.

  32. 19 juni 2019

    Organisation

    Avsnitt 6 av Omvårdnadspodden gästas av Josefin Bäckström, sjuksköterska, med.dr. Uppsala Universitet och Karolinska Institutet och Per Kornhall, lärare, författare och Dr i systematisk botanik mm.

  33. 23 maj 2019

    Professionsetik

    Avsnitt 5 av Omvårdnadspodden gästas av Anna Forsberg, sjuksköterska, med dr och professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet och KG Hammar, teolog, professor emeritus och ärkebiskop mellan 1997 och 2006.

    Etik

  34. 25 april 2019

    Sociala medier

    Avsnitt fyra av Omvårdnadspodden gästas av Cecilia Lundmark, sjuksköterska, verksam på Etiskt forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Emanuel Karlsten, Journalist och bloggare.

    Etik

  35. 12 mars 2019

    Status

    Avsnitt tre av Omvårdnadspodden gästas av Sara Beischer, författare som bland annat skrivit "Jag ska egentligen inte jobba här" och Eva Joelsson Alm, intensivvårdssjuksköterska, med. dr, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm.

    Etik

  36. 07 februari 2019

    Medkänsla

    Avsnitt två gästas av: Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Maria Arman, sjuksköterska, barnmorska, docent i vårdvetenskap, Karolinska institutet.

    Etik

  37. 22 januari 2019

    Rättvisa

    Avsnittet gästas av Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Henrik Eriksson, professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola.

    Etik

Ingen information tillgänglig