Kraften av kommunikation

Vi behöver stanna upp och reflektera vilken kraft och vilket värde som kommunikation har för utveckling i verksamheterna. Kanske är det så att vi behöver utveckla synen på kommunikation och stödja medarbetare och chefer i sina roller, för att tillsammans skapa ett öppet kommunikationsklimat som skapar tillit.

Nu har vi hämtat nya krafter till senhösten från en lyckad VFU-konferens. Den 23:e konferensen för verksamhetsförlagd utbildning arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Umeå universitet förra veckan i Folket Hus i Umeå med över 600 sjuksköterskor som deltagare och medverkande. Signum för VFU-konferensen även denna gång var ett brett kunskapsprogram, den gemensamma glädjen, diskussioner och nätverkande. Dagarna var fulla av kraft och kommunikation, precis i linje med årets tema för dagarna. Konferensen innehöll bland annat presentation av flera utvecklingsprojekt, studenternas uppfattning av VFU från en nationell enkät, men också handledarnas upplevelser, ett resultat av en enkätstudie från Region Västerbotten. Andra viktiga ämnen var hur resurser för studenternas hälsa kan stärkas, det viktiga samtalet om utsatthet som student, samt hur interprofessionellt lärande kan säkra vårdens övergångar för patienten. Som vanligt var det fullt pådrag på utställningen, på middagen och på dansgolvet.

Årets tema ”Kraften i kommunikation” är högaktuellt på många sätt. Det är också viktigt att kunna kommunicera patientens behov och omvårdnadsåtgärder strukturerat och likartat sätt, därmed öka säker vård genom att omvårdnad blir mätbart och jämförbart. Under VFU presenteras ICNP (International Classification of Nursing Practice) som nu finns att implementera på svenska, till alla vårdgivare i det kliniska arbetet. Genom ICNP kan omvårdnad representeras och beskrivas mer strukturerat och bli en del av det svenska nationella fackspråket inom hälso- och sjukvården.

Kommunikation är en process där vi skapar, tolkar och förhandlar mening och budskap. Det handlar om att dela kunskap och bygga relationer. På det sättet lär vi tillsammans och kan utvecklas. Vi lever olyckligtvis i en värld med krig och konflikter, sorg och förtvivlan, med obegripligt agerande av oss människor. Särskilt vid konflikter är en tydlig och respektfull kommunikation nödvändig för att lösa motsättningar och träffa överenskommelse.

Det finns utmaningar och utvecklingsbehov för vår kommunikation inom flera områden. Genom ökad globalisering behöver vi kommunicera med människor från olika kulturer och bakgrunder. Vi behöver utveckla vår kunskap om tvär-kulturell kommunikation. Ökad teknologi ställer krav på färdigheter och kunskap inom digital kommunikation men också koppling till många undervisningsformer. Handledare och lärare behöver kunskap om hur man framför information, delger kunskap och kan engagera studenter, ofta online. Flera hälso- och sjukvårdstjänster sker digitalt och detta kräver tydlig och empatisk kommunikation mellan hälso- och sjukvårdpersonalen och patienterna.

Nästa VFU-konferens arrangeras den 26–27/11 2024 i Stockholm. Då slår vi ihop VFU-konferensen med Sjuksköterskedagarna till en hejdundrande konferens. Lägg datumet på minnet!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar