Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Svensk sjuksköterskeförening aktiviteter våren 2023

Det är svårt att kommunicera ut allt arbete som Svensk sjuksköterskeförening gör för professionen och omvårdnadens utveckling. Jag väljer att ta upp några aktiviteter här i bloggen för att synliggöra föreningens arbete.

Den 18–19 april deltar Svensk sjuksköterskeförening på Vårdarenan, mötesarenan för Hälso- och Sjukvård. Föreningen deltar i olika paneldiskussioner och workshop om klimat, hälsa och hållbar sjukvård i samverkan med andra professioner. Vi arrangerar också i samarbetet med Distriktssköterskeföreningen i Sverige, och Svensk förening för allmänmedicin ett seminarium om hur vi tillsammans kan samverka för en bättre folkhälsa.

Svensk sjuksköterskeförening har varit med och utformat det nya spåret Omvårdnadsinformatik på Vitals, Nordens ledande E-hälsomöte den 22–25 maj 2023. För första gången är sjuksköterskor den primära målgruppen för ett helt konferensspår. Sjuksköterskans omvårdnadskunskap och roll är viktigt inom eHälsa och dess betydelse för patienter och samhällsgrupper. Informatik är en integrerad del i sjuksköterskans vardagliga arbete. Sjuksköterskor med kunskap och förståelse för vårdens komplexitet behöver ta en större roll i den digitala utvecklingen och tillämpningen. Spåret på Vitalis innehåller också föreläsningar och workshops kring ICNP, International Classification for Nursing Practice för att få till en enad användning och integrering av begrepp och termer inom omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening har startat upp ett policyarbete om fortbildning. Nu pågår en undersökning och en enkät har utskickat till 5000 slumpmässigt valda medlemmar med god svarsfrekvens. Inom kort kommer vi kunna redovisa hur sjuksköterskor uppfattar sin möjlighet till fortbildning och olika aspekter av fortbildning. Vidare pågår ett arbete med att uppdatera den nationella kompetensbeskrivningen för grundutbildade sjuksköterskor samt föreningens forskningsstrategi.

Samarbete med sektioner och nätverk är en hjärtefråga för förening, vilket ger oss mycket kraft och ny kunskap. Vi möter sektioner och nätverk i den fortsatta organisationsutredningen om ett gemensamt medlemskap, vi engagerar oss som ordförande för sektioners årsmöten, deltar i utbildningsdagar och håller föredrag i flera av sektionernas kongresser. Vi har kontinuerlig samverkan och samarbete med Socialstyrelsen, Vårdförbundet, Svensk Läkarsällskapet och Svenska Barnmorskeförbundet.

Sommaren närmar sig och förberedelser pågår för fullt med den internationella sjuksköterskans dag 12 maj, Queen Silvia Award, deltagande i Almedalen och Internationella Council of Nurses (ICN) världskongress. Jag återkommer om detta närmare sommaren.

Äntligen kan föreningens medlemmar läsa Omvårdnadsmagasinet på föreningens digitala plattform. Detta ger en ökad möjlighet till spridning av kunskap och nyheter till sjuksköterskor för att utveckla sin profession.

Till sist vill jag uppmärksamma att ett år har passerat sedan Ryssland påbörjade den fullskaliga invasionen av Ukraina. Krigets offer är svårt att verifiera. Kriget har tagit många liv, lämnat många skadade och flera människor är i flykt. Svensk sjuksköterskeförening vill tacka alla som genom organisationer eller frivilligt hjälper människor i krig att få en tryggare och bättre dag, till all sjukvårds- och räddningspersonal som varje dag gör sin yttersta för att bota och linda.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar