Framtidsdialogen behövs

Samtliga hälso- och sjukvårdsprofessioner har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin. Sjuksköterskor har visat prov på avgörande kompetens och gjort en enorm insats för vården och samhället. Vi är en erfarenhet rikare och vi lär och växer även av svåra erfarenheter.

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Teamet är närmare varandra och många bra samverkanslösningar och samarbeten över professions- och vårdgivargränserna har tillkommit under pandemin.

Allmänheten har visat mycket uppskattning för våra insatser men nu angår det för vårdgivare, chefer/ledare och professionen att få igång förbättringsarbete och kontinuerlig fortbildning.

Framtidsdialogen med fokus på långsiktiga förbättringar och en hållbar utveckling kräver sjuksköterskor kompetens så att personcentrerad vård, legitimationsansvar och patientsäkerhet efterlevs.

Nu väntar en höst med förhoppningsvis tillbakagång till det normala, eller rättade sagt till ”det nya normala”. Det finns många som har behövt vänta att få vård och behandling. Plan behövs också för vård av långvarigt sjuka personer. Jag hoppas att vi nu har möjlighet att se och erbjuda god vård och omvårdnad till alla, och att den fjärde Covid-19 vågen inte blir omfattande.

Ta hand om er!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar