Sjuksköterskeorganisationer från världen över gästade Sverige under Workforce forum

Den 28–29 februari arrangerade Joint Virtual Swedish Nurse Organisation- for international work (JSNO) tillsammans med International Council of Nurses (ICN) International Workforce Forum i Stockholm. JSNO är Svensk sjuksköterskeförenings och Vårdförbundets gemensamma internationella medlemsorganisation i ICN.

Sjuksköterskeorganisationer från Europa, Asien, Nordamerika och Australien som deltog i forumet rapporterade gemensamma utmaningar som sjuksköterskor står inför. Detta innefattar rekrytering och kvarstannade, arbetsbelastning, säkerhet för vårdpersonal, våld och utbrändhet. Problemen uppfattas vara så omfattande att det talas om en global nödsituation för hälsa.

ICN:s ordförande Pamela Cipriano menar att vi alla tillsammans har ett ansvar att ta itu med dessa utmaningar: god omvårdnad måste ses som ovärderlig.

För att kunna förändra och förbättra behöver forskningsbaserade åtgärder vidtas. JSNO hade därför bjudit in Ann Rudman (leg. sjuksköterska och lektor) som berättade om den longitudinella studie som pågått i femton år gällande sjuksköterskors arbetsmiljö och hälsofaktorer för karriärutveckling och kvarstannade. Denna presentation var väldigt uppskattad och väckte många frågor bland deltagarna.

Flera av sjuksköterskeorganisationerna kom från länder som ägnar sig åt organiserad internationell rekrytering, vilket de är beroende av trots att de är bland de rikaste länderna i världen. Detta medför stora påfrestningar för hälso- och sjukvårdssystemen i länderna som man rekryterar från. Det nuvarande systemet är ohållbart, därför har ICN efterlyst en förstärkning av WHO:s frivilliga kod för internationell migration.

JSNO överlämnade en deklaration om organiserad internationell rekrytering till hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som närvarade vid forumet. JSNO uppmanar ansvariga ministrar och arbetsgivare att arbeta för att Sverige ska bli självförsörjande på legitimerade sjuksköterskor samt att stoppa oetisk rekrytering.

På årets forum deltog även representanter från WHO som delade tidig information om nästa State of the World's Nursing (SOWN)-rapport, som publiceras 2025. Rapporten är en viktig global sammanfattning över sjuksköterskors förutsättningar och innehåller övergripande åtgärder för förbättringar, riktat till regeringar och beslutsfattare. En rapport som Svensk sjuksköterskeförening kommer att använda för att skapa förbättringar i Sverige.

Det jag framförallt tar med mig, trots att det finns stora svårigheter och flera olikheter mellan våra länder, är att det finns också mycket som förenar och ger kraft: engagemanget för patienter och närstående, viljan att ge en god vård och omvårdnad och stolthet över att vara sjuksköterska.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar