Ett nytt år ger nya möjligheter

Möjligheter för svensk hälso- och sjukvård med pandemin under ett valår.

Önskar att jag hade kunnat börja det nya året på ett annat sätt än att kommentera Covid-19 pandemin, men som vi alla vet fortsätter den att skugga oss även detta år. Sjuksköterskor fortsätter att utmanas av pandemin och har i flera olika verksamheter arbetat med ökat vårdtryck och vårdbehov. Detta har sjuksköterskor gjort med stort engagemang och ansvar trots att detta för flera har inneburit mindre återhämtning än planerat och också arbete utanför ordinarie arbetsplats. Detta får inte vara det nya normala men vi kan inte heller gå tillbaka till det som var det normala innan pandemin. Även om vårdbehovet kommer att minska med tiden som följd av minskad smittspridning har vi mycket att ta igen. Vi har stort behov av att fokusera på omvårdnadutveckling, att träffas och byta erfarenheter samt att få ny kunskap och nya perspektiv.

Ett nytt år ger nya möjligheter.

År 2022 är det också valår i Sverige. En hållbar kompetensplan för vården, jämlik vård och hälsa för hela befolkningen borde vara de viktigaste frågorna för politiken. Svensk sjuksköterskeförening fortsätter påverkansarbetet för att säkerställa att det görs seriösa investeringar från regeringen för vården. Att hälsosystem stärks och att flera får tillgång till högkvalitativ omvårdnad. Detta kräver satsningar på sjuksköterskors utbildning och specialisering, möjlighet för professionsutveckling, insatser för att förbättra arbetsmiljön och involvera sjuksköterskor i beslutsfattande på alla nivåer inom alla aspekter av hälso- och sjukvård. Svensk sjuksköterskeförening fortsätter att lyfta sjuksköterskors profession och omvårdnad på högsta nivå av beslutsfattande och arbetar för ökat inflytande på lokal och nationell nivå. Omvårdnad är en viktig del av lösningen för att möta växande hälsoproblem och för att bidra till en mer tillgänglig och jämlik vård.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar