Omvårdnad - en mosaik av kunskap

Omvårdnadsmagasinet som kom i veckan är fullt av kraft, utveckling och ny evidensbaserad kunskap. Denna gång var temat just Omvårdnad. Jag slogs åter av professionalismen, den starka känslan för professionen och omvårdnaden, och de etiskt svåra val som sjuksköterskor reflekterar över i sitt dagliga arbete.

Men också av den rikedom i yrket och i olika specialiteter, som att bemöta och transportera patienter i flygambulansen, att leda ett mobilt sjukskötersketeam i äldreboenden eller att som diabetessjuksköterska stå för kontinuitet och genom en vårdrelation stärka personernas egna resurser. Det är svårt att sammanfatta omvårdnad i några meningar men genom att läsa sjuksköterskors egna berättelser om vad det betyder i mötet med patienterna gestaltas begreppet på ett spännande sätt. Det är fantastiskt vilken spännvidd vi sjuksköterskor har i vår profession.

Även om vår vardag i vård och omsorg är ansträngd idag och flera erfaras av trötthet efter hårt arbete och bristfälligt stöd att ge god vård, så fortsätter vi att utvecklas och stödja varandra. Jag träffade i veckan en av specialistföreningarna under sitt styrelsemöte där sjuksköterskor samlades just för att driva omvårdnaden och specialitet framåt för patientens och hela teamets bästa. Ny forskningsbaserad kunskap växer fram hela tiden och utvecklar omvårdnadsmetoder och vårdformer där sjuksköterskor kan arbeta med hela sin kompetens.

Till sist. Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar den internationella patientsäkerhetsdagen och säker hälso- och sjukvård med en fokusvecka 17-23 september.

Följ evenemanget som sker digitalt med inlägg på sociala medier och via hemsidan.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar