Sjuksköterskor prisas för sin kamp mot Coronapandemin

Pandemin har fortfarande ett hårt grepp över samhället och nya virusvarianter spider sig i världen. Vi vet ännu inte tillräckligt om dessa, men det finns en risk och rädsla att människor blir allvarligt sjuka och att sjukvården åter blir hårt belastad.

Sjuksköterskor har tagit sitt professionella ansvar för både patienter och kollegor under hela pandmivården och ingen bör ha missat professionens och forskningens betydelse för hälso- och sjukvård och vikten av god omvårdnad.

Sjuksköterskor fortsätter ett viktigt arbete med att vaccinera i samhället för att så många som möjligt kan få skydd. Flera av de pensionerade sjuksköterskorna vaccinerar, flera har blivit flyttade till vaccinering och många sjuksköterskor vaccinerar dessutom utöver sin ordinarie tjänst. Sjuksköterskor tar hänsyn till personens situation, tidigare sjukdomar, medicinering och ger råd om eventuella biverkningar. Sjuksköterskors kompetens är också viktig i arbetet med att få medborgare att förstå vikten av att vaccinera sig.

Den nu senaste offentliga uppskattningen kom via priset från Forska! Sveriges hedersutmärkelse tilldelas Riksföreningen för anestesi och intensivvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (AnIva), sektion i Svensk sjuksköterskeförening, som representanter för alla Sveriges sjuksköterskor på intensivvården som stått mitt i stormens öga under covid-19-pandemin, och varje dag tillsammans med teamet tagit hand om de svårast sjuka i Sverige. Hedersutmärkelsen vill uppmärksamma att sjuksköterskor har varit helt avgörande för att hantera den akuta situationen som uppstod i vården och har tagit ett oerhört ansvar och gjort insatser långt över det förväntade för att rädda liv. AnIva har under pandemin tagit fram riktlinjer för ansvarsbeskrivningar för specialistsjuksköterskor inom intensiv och anestesivård och föreningen har även gett stöd till kollegor inom områden som vetenskap, utbildning och etik samt medverkat i olika nationella expertråd under pandemin. Det är unikt att sjuksköterskor får ett offentligt pris.

Samtliga sjuksköterskor i olika vårdformer har gjort en oerhörd insats för vården, för omvårdnad och förhindrat smittspridning.

I slutet av november deltog Svensk sjuksköterskeförening som partner till "State of the Art Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", Sveriges största vetenskapliga möte om Covid-19, organiserat av Svenska Läkarsällskapet. I programmet lyfte vi patientberättelsen om hur det är att vara sjuk i Covid-19 och vårdas länge, forskningsresultat om närståendes upplevelse av vården i en situation där fysisk närvaro inte var möjlig samt hur patienterna återhämtar sig upp till ett år efter intensivvården, risk för psykisk ohälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Sjuksköterskors forskning ger viktig kunskap om hur hälsa och livskvalitet kan befrämjas och hur psykisk ohälsa kan förebyggas.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar