Från en kris till en annan

Världen vaknar till en ny vecka, en vecka inte likt något annan. Det pågår krig i Europa. Ryssland har attackerat Ukraina. Svensk sjuksköterskeförening fördömer kraftigt invasionen av Ukraina. Det är ett brott mot folkrätten och Ukrainas suveränitet. Befolkningen i Ukraina utsätts för ett onödigt lidande och många kommer att skadas, många kommer att dö. Våra tankar går till människor i Ukraina och till vårdpersonal som gör sitt yttersta mitt i kriget.

Coronakomissionen överlämnade i fredags sitt slutbetänkande – Sverige under pandemin – SOU 22:10 till regeringen. En analys om hur Sverige har hanterat krisen med pandemin Covid-19. Rapporten är ett unikt underlag för att lära för framtiden. Förutom att rusta äldreomsorgen, värna om offentlighetsprincipen, förbättra samordningen och se till att det vidtas snabba åtgärder i nya kriser har Sverige ytterligare en läxa att göra: höja beredskapen.

Det står klart att Sverige vidtog för få och sena åtgärder för smittskydd i början av pandemin. Strategin att skydda de äldre har misslyckats. Redan i kommissionen första delbetänkande (dec 2020) visar analysen att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. De anställda inom äldreomsorgen lämnades i stor utsträckningen ensamma att hantera krissituationen.

Krisen har drabbat ojämlikt. Grupper som redan innan pandemin hade det sämre har fått det värre och drabbades svårare. Samordning mellan myndigheter har varit bristfällig. Bristande testkapacitet, uppskjuten- och inställd vård, samt en minskning av genomförda operationer har i kombination med en mycket svår arbetssituation för vårdpersonal försvårat möjligheterna att kunna ge en säker vård.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer med rapporten om att krisberedskapen i Sverige behöver förbättras avsevärt. Mental beredskap hos beslutfattare, nationell samordning och professionens möjlighet att vara med och planera insatserna redan i krisens inledande fas, är viktig för framtiden.

En beståndsdel av det svenska krisberedskapssystemet innefattar att värna människors liv och hälsa. En kris drabbar alla. Nästa kris kan åter belasta vården och vårdpersonal, varför en utveckling av kapacitet, övningstillfällen och beredskap är nödvändigt för en framtida trygg och säker vård. Vi har inte råd att vara oförberedda om och när nästa svenska kris är ett faktum.

Ta hand om er. Ge en extra kram till nära och kära och glöm inte kollegan.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar