Det finns ett driv framåt

Jag har under den gångna veckan haft förmånen att delta och medverka i flera professionsmöten för sjuksköterskor. Det är inspirerande och energigivande när vi åter efter ett långt uppehåll pga. pandemin får tillfälle att diskutera utveckling och forskning tillsammans. Det är en ynnest att åter kunna träffas ansikte mot ansikte. Samtalen blir rikare och mer personliga.

Mötena har handlat om olika utvecklingsprojekt som sjuksköterskor driver; tex
pedagogiska modeller för interprofessionell handledning, patientnära zon inom operationssjukvård och mätning av patientupplevelser vid hjärtkirurgi.

Vi har också fört dialoger med sektioner om hur omvårdnad som planeras och utförs av en avancerad specialistsjuksköterska kan beskrivas i Sverige. Det är fantastiskt kul att se att Vetenskapskaféet REPO (Reflekterande Evidensbaserad Personcenterad Omvårdnad) används i verksamheterna. Några verksamheter planerar redan för tredje omgången, någon börjar med första mötet i veckan.

Magnetmodellen fortsätter att väcka intresse. Kunskapsnivån om själva modellen varierar men engagemanget att diskutera och veta mer är mycket stort. Svensk sjuksköterskeförening har ett viktigt uppdrag i att kunna öka kunskapen genom föreläsningar, broschyrer och framför allt samtal. Att kunna diskutera och förstå vad dragningskrafterna innebär i praktiken gör modellen mer lättillgänglig och begriplig. Många aktiviteter görs redan i verksamheterna som finns beskrivet i modellen, exempelvis introduktionsutbildningar, mentorskap, implementering av kompetensmodeller och strategiskt arbete med vårdkvalitet.

Den nya styrelsen för Svensk sjuksköterskeföreningen har haft sitt första styrelseinternat. Fokus var framtiden. Områden som vi ska påverka med kraft är att synliggöra sjuksköterskans profession och att sjuksköterskan ska äga professionsfrågorna. Vi hade två kreativa och konstruktiva dagar där detta och även annat diskuterades.

På fredag 29/10 håller Svensk sjuksköterskeförening en digital ledarskapskonferens. Vi skall diskutera betydelsen av ledarskap för omvårdnad och vad som krävs av morgondagens ledarskap för God och Nära vård.

Den 8–9 mars 2022 är det dags för Sjuksköterskedagarna som arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening. En inspirerande konferens, denna gång med temat Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa. Vi ses på ”riktigt”, på Münchenbryggeriet i Stockholm.


Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar