Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Klimatkoll

Jag gjorde klimatkollen (climatehero.se) igår kväll, det var både ett bra och kul sätt att få veta om jag är klimattjuv eller vän. Det visade sig att jag var så där mitt emellan och jag fick göra flera klimatlöften för en bättre framtid. Vissa områden klarar jag bra men andra kan jag skärpa mig med. Det som slog mig var att testet gav mig positiv feedback och inspirerade till vad jag kan och vill göra för att bli en mer klimatsmart person.

Klimat och hälsa borde vi kunna jobba mer långsiktigt med i hälso- och sjukvården. Att få feedback på det vi gör klimatsmart och hållbart i vårt arbete och få inspiration till att göra mer. Svensk sjuksköterskeförenings broschyr – Ett ändrat klimat ger ohälsa ger flera exempel på vad vi sjuksköterskor kan bidra med. Svensk sjuksköterskeföreningen vill bidrag till ett ekologiskt uthålligt samhälle och främja en utveckling som leder till en god livsmiljö och folkhälsa.

I broschyren finns flera intervjuer med sjuksköterskor som arbetar klimatfrämjande. Det görs redan en hel del men vi behöver göra mer! Varje gång vi sjuksköterskor diskuterar levnadsvanor med en patient så gör vi samtidigt något bra för klimatet. Att motivera till fysisk aktivitet genom att skippa bilen och i stället gå eller cykla, eller till att äta mer nyttig mat. Bara genom att skippa godis och chips som ofta innehåller palmolja, förbättras både hälsan och klimatet.

Sjuksköterskor handskas ofta med en mängd av varierande förbrukningsmaterial och där kan vi bidra genom att arbeta för en hållbar förbrukning och återvinning. Vi har stora möjligheter att öka kunskapen om hur all vårdpersonal kan arbeta resurssnålt och återvinna material inom sjukvården.
Det är hoppfullt att det på allt fler arbetsplatser finns strukturer för ett klimatarbete. Miljöombud finns och strategier där konkreta förbättringsåtgärder diskuteras på arbetsplatsmöten är en del av uppföljningsmålen för verksamheten.

Vi behöver en ”klimatkoll” för alla verksamheter i hälso- och sjukvården, som ger oss motivation och återkopplar.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar