Ledare

Detta nummer av tidningen har temat Etik inom omvårdnad. Ett ämne som är högst aktuellt, med tanke på att ­sjuksköterskans vardag är full av etiska dilemman.

All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Det går att läsa i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Anpassad till en svensk kontext och lagstiftning är den ett stöd för professionen. I höstas reviderades den.

Nytt är bland annat att sjuksköterskor bör förbereda sig på katastrofer och konflikter i framtiden, med tanke på den globala uppvärmningen, och en helt ny punkt handlar om sjuksköterskor och global hälsa. Men de etiska frågorna handlar också om att vårdpersonalen inte ska utsättas för fara.

Oavsett om det handlar om etikkort i rockfickan – som togs fram av etiska rådet under pandemin – eller om omfattande seminarier i olika ämnen, är det viktigt att hålla den etiska diskussionen levande, menar etiksamordnaren Åsa Hällström och Lilas Ali, ordförande i Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd, som intervjuas i starttexten till detta nummers tema.

Lilas Ali poängterar att etik för henne betyder god, rättvis och jämlik omvårdnad. Dessa värderingar ligger även detta nummers porträttperson varmt om hjärtat. Som diabetessjuksköterska och barn- och ungdomstränare insåg Åsa Kneck att de barn som behövde idrottsrörelsen allra mest var de som stod längst ifrån den. Det blev ingången till hennes forskning som handlar om flickors förutsättningar för att delta i idrott och annan fysisk aktivitet, med särskilt fokus på flickor med utländsk bakgrund. Studien ledde bland annat till en rapport till Regeringskansliet.

Det är nu ett år sedan det första numret av Omvårdnadsmagasinet kom ut i ny design. En spännande utveckling av tidningen är att den även kommer att bli digital. Redan under våren kommer ni läsare att kunna ta del av tidningens artiklar online. Det betyder också att artiklarna kan delas i sociala medier. När nästa nummer kommer ut i april kommer vi att vara en bra bit in i projektet. Då kan vi berätta ännu mer!

Till dess önskar jag er trevlig läsning!

Publiceringsdatum: