Fakta om Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om omvårdnadsforskning och om sjuksköterskors arbete. Allt förpackat i en fräsch och lättillgänglig grafisk form. Upplagan är ca 60 000 exemplar och tidskriften skickas till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Tidningen utkommer med sex nummer per år.

Omvårdnadsmagasinet vill stimulera den professionella utvecklingen genom att sprida resultat från forskning och utveckling till alla sjuksköterskor och bidra till att de omsätts i klinisk verksamhet. Vår utgångspunkt är att skriva om aktuell omvårdnadsforskning så att ett ämne kan intressera alla sjuksköterskor, oavsett vilken medicinsk specialitet hon eller han arbetar inom.

Omvårdnadsmagasinet görs av A4 Text & Form på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening
Uppslag och idéer till artiklar lämnas till chefredaktören Karin Tideström, tel 070-354 58 46, e-post karin@a4.se

Layout och grafisk form görs av Luise Bååth, A4.
V-TAB Vimmerby trycker tidningen.

Kontaktinformation
Adressen till Omvårdnadsmagasinet är:
Omvårdnadsmagasinet
A4 Text & Form AB
Bondegatan 21, 116 33 Stockholm

Adressen till Svensk sjuksköterskeförening är:
Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
Tel: 08-412 24 00

Prenumeration
Vill du prenumerera så är årskostnaden för sex nummer: 450 kr i Sverige, 500 kr i Norden, 550 kr i övriga världen. Prenumerationer beställs på tel 08-412 24 00 eller via e-post alexandra.berktas@swenurse.se

Utgivningsdagar 2021
Nr 1 – 12 februari
Nr 2 – 12 april
Nr 3 – 11 juni
Nr 4 – 3 september
Nr 5 – 22 oktober
Nr 6 – 10 december

ISSN-nummer 1652-0858

Omslag 3 2021

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar